Business Vision Venray

m.bvvenray.nl 0478-551677 info@bvvenray.nl

Wendy Linders stelt zich voor

Wat deed je 5 jaar geleden?
Vijf jaar geleden maakte ik de start met mijn eigen bedrijf. Na 12 jaar in loondienst wilde ik de stap gaan maken, vooral ingegeven door een behoefte aan meer afwisseling in het werk en een grotere diversiteit aan contacten. Dat dit in mijn eigen vakgebied marketing- en communicatie zou zijn was geen vraagstuk voor mij.
Vertrouwende op het netwerk dat ik de jaren daarvoor had opgebouwd maakte ik de stap. Dat het niet makkelijk zou worden besefte ik mij maar al te goed, al helemaal omdat de crisis vol gaande was. Maar dat bood ook kansen en dat heb ik de afgelopen jaren alleen maar bevestigd zien worden.

Wat doe je nu?
Nu ben ik mij nog bewuster van de keuzes die ik maak, de opdrachten die ik aanneem en het type opdrachtgever dat bij mij past. Ik ben in het bijzonder een strateeg. Zomaar iets doen op het gebied van Marketing en Communicatie past niet bij mij. Ik wil dat er een ‘kapstok’ is waar alles aan opgehangen kan worden. Waarom doe je als bedrijf wat je doet en hoe breng je dat over op je medewerkers en klanten. Om mij hier nog verder in te specialiseren ben ik onlangs gestart met de Masteropleiding brand, design en reputation management. Deze opleiding gaat mij mede in staat stellen om klanten nog specifieker te kunnen begeleiden en ondersteunen in de keuzes die ze maken.

Wat doe je over 5 jaar?
Wat ik over 5 jaar precies doe vind ik een vraag die niet meer van deze tijd is. Het gaat allemaal al snel genoeg en de ontwikkelingen, zeker in marketing en communicatie, volgen elkaar snel op. Ik weet zeker dat ik dan nog altijd in hetzelfde vakgebied actief zal zijn, maar hoe en wat precies. Dat weet ik over 5 jaar.

Geef een reactie