Business Vision Venray

m.bvvenray.nl 0478-551677 info@bvvenray.nl

Over BVV

Business Vision Venray is een platform voor ondernemers, waar men elkaar ontmoet tijdens themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. We creëren gelegenheden om uw persoonlijke kennis uit te breiden, mede-ondernemers beter te leren kennen zodat uw business-to-business relatie verbetert.

Contact

Secretariaat Business Vision Venray
t.a.v. Louise van Vegchel
Tel: 0478-551677
E-mail: info@bvvenray.nl

Lid worden

Business Vision Venray is een ondernemersvereniging. Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap gelden de volgende criteria:

  1. Leden van BVV kunnen zijn natuurlijke personen, maatschappen en rechtspersonen die binnen een afstand van 20 km vanaf het centrum van Venray:

a) een onderneming op het gebied van industrie, handel of zakelijke dienstverlening uitoefenen;
b) een holding geregistreerd hebben;
c) wonen en aantoonbaar belang hebben om lid te worden, zulks ter beoordeling van het bestuur.

Een natuurlijke persoon oefent zijn rechten binnen de vereniging zelf uit, een maatschap of rechtspersoon wijst hiervoor haar directeur aan met eventueel een tweede persoon. De tweede persoon is bestuurder, commissaris, vestigingsdirecteur of (stille) vennoot met een onvoorwaardelijke beslissingsbevoegde functie voor de organisatie. Als blijkt dat de tweede persoon niet (meer) voldoet aan bovenstaande dan kan deze worden geroyeerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap van de directeur eindigt automatisch het lidmaatschap van de tweede persoon.

Onderwijsinstellingen, banken, culturele instellingen en sociale werkvoorzieningen e.d. kunnen lid worden mits de directeur lid wordt. Voor een tweede lid gelden dezelfde voorwaarden als voor het eerste lid.

2.    Huidige leden, die geen ondernemer zijn conform de definitie in lid 1, worden ‘gedoogd’.

3. Indien er binnen een bedrijf een wisseling van contactpersoon plaatsvindt, wordt getoetst conform lid 1.
Wanneer onduidelijkheid ontstaat, beslist het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering.

4.    Het afvaardigen van een collega naar een bijeenkomst is niet toegestaan.

5.    Een introducé kan door een bestuurslid uitgenodigd worden.
Deze dient wel potentieel lid te zijn en dus te voldoen aan onder lid 1 genoemde criteria.

Bestuur

Peter Deriks, voorzitter
p.deriks@viduro.nl
Portefeuille: Venrays Ondernemers Platform
Tel.: 0478-571100
Mob.: 06-10582837

Pieter Weijs, penningmeester
p.weijs@rhmweb.nl
Portefeuille: Venrays Ondernemers Platform, Financiën
Tel.: 0478-584333
Mob.: 06-2863 6954

Milton Cavis, bestuurslid
milton@studiospinazie.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Tel.: 0478-513696
Mob.: 06-4714 704

Kiki Jaspers, bestuurslid
mail@fotografiekiki.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Mob.: 06-2448 4189

Anne-Marie Goossens, bestuurslid
a.goossens@confiance-advies.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Tel.: 0478-513797
Mob.: 06-2842 6816

Luc van Hartingsveldt, bestuurslid
luc@lrinternet.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Tel.: 0478-516107
Mob.: 06-13920703

Bart Everaerts, bestuurslid
b.everaerts@martin-cuypers.nl
Portefeuille: Mediacommissie
Tel.: 0478-551800
Mob.: 06-54315847

PR-Beleid

Zie hier ons Marketing- en Communicatiebeleid.

Statuten

Statuten BVV.

Verslagen

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 februari 2015.

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 februari 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017.