Business Vision Venray

m.bvvenray.nl 0478-551677 info@bvvenray.nl

Over BVV

 

Business Vision Venray is een platform voor ondernemers, waar men elkaar ontmoet tijdens themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten. We creëren gelegenheden om uw persoonlijke kennis uit te breiden, mede-ondernemers beter te leren kennen zodat uw business tot business relatie verbetert.

Contact

Secretariaat Business Vision Venray
t.a.v. Louise van Vegchel
Tel: 0478-551677
E-mail: info@bvvenray.nl

Lid worden

Business Vision Venray is een ondernemersvereniging.

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap gelden de volgende criteria:

  1. Statutair is vastgelegd dat leden van onze vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, maatschappen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen die een onderneming uitoefenen. Hiermee wordt bedoeld de ondernemer, directeur, partner, vennoot, zaakvoerder of (mede-) eigenaar.
  2. De onderneming is gevestigd in Venray of binnen een straal van twintig kilometer, gemeten vanaf het centrum van Venray.
  3. Huidige leden, die geen ondernemer zijn conform de definitie in lid 1 en/of 2, worden ‘gedoogd’.
  4. Indien er binnen een bedrijf een wisseling van contactpersoon plaatsvindt, wordt getoetst conform lid 1. Wanneer onduidelijkheid ontstaat, beslist het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering.
  5. Het afvaardigen van een collega naar een bijeenkomst is niet toegestaan.
  6. Een introducé kan door een bestuurslid uitgenodigd worden. Deze dient wel potentieel lid te zijn en dus te voldoen aan onder lid 1 genoemde criteria.

Bestuur

Peter Deriks, voorzitter
p.deriks@viduro.nl
Portefeuille: Venrays Ondernemers Platform
Tel.: 0478-571100
Mob.: 06-10582837

Pieter Weijs, penningmeester
p.weijs@rhmweb.nl
Portefeuille: Venrays Ondernemers Platform, Financiën
Tel.: 0478-584333
Mob.: 06-2863 6954

Milton Cavis, bestuurslid
milton@studiospinazie.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Tel.: 0478-513696
Mob.: 06-4714 704

Kiki Jaspers, bestuurslid
mail@fotografiekiki.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Mob.: 06-2448 4189

Anne-Marie Goossens, bestuurslid
a.goossens@confiance-advies.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Tel.: 0478-513797
Mob.: 06-2842 6816

Luc van Hartingsveldt, bestuurslid
luc@lrinternet.nl
Portefeuille: Activiteitencommissie
Tel.: 0478-516107
Mob.: 06-13920703

Bart Everaerts, bestuurslid
b.everaerts@martin-cuypers.nl
Portefeuille: Mediacommissie
Tel.: 0478-551800
Mob.: 06-54315847

PR-Beleid

Zie hier ons Marketing- en Communicatiebeleid.

Statuten

Statuten BVV.

Verslagen

Verslag Algemene Ledenvergadering 4 februari 2015.

Verslag Algemene Ledenvergadering 24 februari 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering 15 februari 2017.